تردمیل دست دوم توربو فیتنس TF 250

تردمیل دست دوم توربو فیتنس TF 250 موتوري با قدرت 3 اسب بخار دارد که تا وزن 130 کيلوگرم را تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 136*50 سانتی متر بوده که محدوده دويدن را مشخص مي کند و تردميل تا 18 کيلومتر سرعت دارد. شيب دستگاه تا 15 درجه برقي است و مي توان شدت …

Continue reading "تردمیل دست دوم توربو فیتنس TF 250" »

تردمیل دست دوم توربو فیتنس TF 200

تردمیل دست دوم توربو فیتنس TF 200 موتوري با قدرت 2.5 اسب بخار دارد که تا وزن 120 کيلوگرم را تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 126*46 سانتی متر بوده که محدوده دويدن را مشخص مي کند و تردميل تا 16 کيلومتر سرعت دارد. شيب دستگاه تا 15 درجه برقي است و مي توان شدت …

Continue reading "تردمیل دست دوم توربو فیتنس TF 200" »

تردمیل دست دوم بی اچ فیتنس Pioneer

تردمیل دست دوم بی اچ فیتنس Pioneer موتوري با قدرت 2.5 اسب بخار دارد که تا وزن 120 کيلوگرم را تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 122*40 سانتی متر بوده که محدوده دويدن را مشخص مي کند و تردميل تا 13 کيلومتر سرعت دارد. اين تردميل مجهز به گيره ايمني است تا در صورت بروز …

Continue reading "تردمیل دست دوم بی اچ فیتنس Pioneer" »